PINJAMAN

Jenis Pinjaman

Kadar dan Tempoh Pinjaman

JENIS PINJAMAN

Pinjaman Peribadi

cagaran sembilan puluh peratus (90%) yuran kredit peminjam

Pinjaman Berjamin

jaminan diri peminjam dan jaminan diri sekurang-kurangnya dua (2) orang penjamin

Pinjaman Kecemasan

cagaran 90% yuran kredit peminjam atau jaminan diri peminjam dan jaminan diri sekurang-kurangnya dua (2) orang penjamin

Pinjaman Pesara

tidak kurang daripada seorang (1) dan tidak lebih daripada tiga (3) orang penjamin dan/atau cagaran 90% dari yuran kreditnya

Pinjaman
Khas

jaminan diri peminjam dan jaminan diri sekurang-kurangnya dua (2) orang penjamin dan/atau cagaran 90% dari yuran kreditnya


KADAR DAN TEMPOH PINJAMAN


SYARAT PINJAMAN