JAWATANKUASA KECIL

Kumpulan Wang Perlindungan Pinjaman

Kumpulan Wang Kebajikan Bersama

Skim Khairat Kematian dan Sumbangan Keluarga

Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi

Kumpulan Wang Bantuan Pelajaran

Pinjaman kepada Anggota dan Pekerja

Projek dan Bangunan

Pengurusan, Kewangan Koperasi & Kumpulan Wang Ganjaran Pekerja

Kumpulan Wang Perlindungan Pinjaman

Pengerusi : Tuan Haji Abdul Wahab bin Mohamed, PJK
Setiausaha : Encik Ahmad bin Bakar, PJK
AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK
AJK : Tuan Haji Azalli bin Haji Ab Razak
AJK : Encik Hashimi bin Budin @ Shahabudin, PKT, PJK, PJM

Kumpulan Wang Kebajikan Bersama

Pengerusi : Tuan Haji Mohd Saad bin Amen
Setiausaha : Tuan Haji Abd Waris bin Darus, PJK, PJM

Bendahari : Tuan Haji Che Rose bin Md Eusoff

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

AJK : Tuan Haji Saffie bin Ahmad

Skim Khairat Kematian dan Sumbangan Keluarga

Pengerusi : Tuan Haji Mat Kamil bin Sudin

Setiausaha : Tuan Haji Che Rose bin Md Eusoff

Bendahari : Tuan Haji Abd Waris bin Darus, PJK, PJM

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK
AJK : Encik Ahmad bin Bakar, PJK

Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi

Pengerusi : Tuan Haji Abd Waris bin Darus, PJK, PJM

Setiausaha : Tuan Haji Mat Kamil bin Sudin

Bendahari : Encik Ahmad bin Bakar, PJK

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

AJK : Encik Mat Rodzi bin Hamid

Kumpulan Wang Bantuan Pelajaran

Pengerusi : Tuan Haji Che Rose bin Md Eusoff

Setiausaha : Encik Hashimi b Budin @ Shahabudin, PKT, PJK, PJM

Bendahari : Tuan Haji Yahaya bin Wan Chik, PJM

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

AJK : Tuan Haji Mat Kamil bin Sudin

Pinjaman kepada Anggota dan Pekerja

Pengerusi : Tuan Haji Azalli bin Haji Ab Razak

Setiausaha : Tuan Haji Yahaya bin Wan Chik, PJM

Bendahari : Tuan Haji Mohd Saad bin Amen

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

AJK : Tuan Haji Zulkifli bin Ahmad

Projek dan Bangunan

Pengerusi : Tuan Haji Azalli bin Haji Ab Razak

Setiausaha : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

Bendahari : Tuan Haji Abd Waris bin Darus, PJK, PJM

AJK : Tuan Haji Wan Mokhtar bin Wan Yusof

AJK : Encik Hashimi bin Budin @ Shahabudin, PKT, PJK, PJM
AJK : Tuan Haji Yahaya bin Wan Chik, PJM

Pengurusan, Kewangan Koperasi & Kumpulan Wang Ganjaran Pekerja

Pengerusi : Tuan Haji Yahaya bin Wan Chik, PJM

Setiausaha : Tuan Haji Mohd Saad bin Amen

Bendahari : Tuan Haji Che Rose bin Md Eusoff

AJK : Encik Md Radhi bin Ahmad, PJK

AJK : Tuan Haji Mizan bin Dewa